"Vatan sevgisi imandandır"

                 MAYIS-HAZİRAN
                         SAYI:45

foto: www.avdet.org

Özetler     İçindekiler     Haberler

Özetler


EDİTÖR’DEN

Nail AYTAR


Kırım Tatar Milli Kimliğini görmezden gelirseniz "vatan" idealini yaşatamazsınız. Nitekim bugün sıkça gördüğümüz bana ne "Kırım'dan" ben Türkiye'de rahat ve refah içerisinde yaşıyorum söylemi zihinlere yerleşir ve Kırım Tatarlığı 'Çibörek' kültürünün bir adım ötesine götüremezsiniz. Bir milleti yok etmenin en kolay yolu da budur.

KIRIM’A SES VER TÜRKİYE…

Mustafa SARIKAMIŞ(*)


“Kırım’a Ses Ver Türkiye” sloganı ile başlattığımız çalışmalar neticesinde ilk ses Kimse Yokmu Derneğinden geldi. Dernek yetkilileri tarafından sağlanan 21 bin USD ile Kırım Müftüyatı ile ortak çalışmalar neticesinde 700 gıda paketi Kırım’da dağıtıldı. Bu organizasyonun güzel bir tarafı da gıda paketlerinin Kırım’da ilköğretim seviyesinde eğitim yapan 16 Milli Mektep talebelerine yapılmış olmasıdır.

Birleşmemiz kerekligi tekrarlanmaz maneviyatımızdan kelip çıqa (*)

Naciye AMETOVA


Belli olğanına köre, halqımıznıñ 42 fayızı tilni tek añlay, amma laf etmey, 31 fayızı serbest laf ete, 6 fayızı edebiy tilde yaza, 70 fayızı doğmuşlarınen ana tilimizde laf ete, amma temiz ana tilinde tek 10 fayızı laqırdı ete eken.

KIRIM TOPRAKLARININ TARİHSEL ARKA PLANI

Cihan YALVAR


1357 ve takip eden yıllarda, Orta Asya’daki Türk İmparatorluğunun Hanı Timur tarafından Altın Ordu Devletine kendi egemenliğini kabul ettirmek için gerçekleştirilen seferler sonunda, Altın Ordu Devleti zayıflamış ve Kırım; Kazan, Sibir, Astrahan ve Nogay hanlıklarına bölünmüştür. On beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde Cengiz soyundan[12]gelen Hacı Giray müstakil hanlığını ilan ederek Kırım Hanlığı’nı kurmuştur.

KARADENİZ’İN KUZEY’İNDE Kİ İLK KIRIM HANI MELEK HACI GİRAY HAN Ve GİRAY İBARESİ

Cihan YALVAR


Kırım Hanlığının temeli ve en mühim organları şüphesiz ki, Hacı Giray tarafından atılmış ve sonraki Hanlar tarafından geliştirilmiştir. Bu bakımdan Hacı Giray Han, Türk tarihindeki’’Büyük devlet kurucuları’’n dan birisidir ve bu sıfat ile tarihte önemli bir yer tutmaktadır. Haci Giray Han 20-25 yıl kadar hakimiyet sürdükten sonra, tahminen 1466’da(H.871’de) ölmüş ve Bahçesaray’ın bir mahallesi olan Salacık’ta defnedilmiştir. Rivayete göre türbesini kendisi, ölümünden bir müddet önce yaptırmıştır.

Kırım 6 Aydır Rus İşgalinde...

Emre D.


Türkiye'deki Kırımtatarlarının Kırım'daki işgale tepkisiz kalmasının bana göre en belirgin sebebi aradaki kültür kopukluğudur. Millet olma yolundaki mihenk taşı olan kültürdür. Burada tabiki kimseyi kültür mirasına ya da diline sahip çıkamadı diye suçlamıyoruz. Meselenin tespitini yapıp bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz.

İzzet Hairovnıñ hatıralarında “Taşkent protsessi” (*)

Avdet


“Bizden evel keçirilgen mahkemelerini biz tafsilâtlı ögrene edik, böyleliknen mahkemede mitinglerde öz iştiragını red etmekten fayda olmağanını añladıq. 1969 senesi dostlarımıznıñ mahkemede yapqan hatalarnı, yañlış areketler ve sözlerini talil etp, ögrendik. Bizde evel mahkemege tüşken vatandaşlarımız bizge ders berdiler demek mümkün. Artıq Milliy areketemiz daa bilgili ve doğru areket etmege başladı.”-dep hatırlay İzzet Hairov.

İSMAİL BEY GASPIRALI ve GÜNÜMÜZDE BİRLİK ANLAYIŞI

Ertuğrul KARAŞ


Bu konudaki en büyük sorumluluk da adına “diaspora” denen ve çoğunluğu Kırım’ın dışında bulunan Kırım Türklerine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bundan önceki bir yazımızda “Çeşitli isimlerle Kırım’a ve Kırım Kültürüne hizmet etmek üzere var olan derneklerimizin birinci görevi, bu fonksiyonu icra edecek hedeflerin belirlenmesi ve bu yönde projeler geliştirerek uygulamaya konulması olmalıdır. Zira derneklerimizin varlık sebebi kendileri değil, hedefleri olmalıdır.

Qha

  • BetWinner">

Genel Merkez

Qırımtatar Milliy Muzikası

Kırım'da Bir Çocuk Okut

Radio Azaq

Ukrayna'nın Sesi

QTMM