"Vatan sevgisi imandandır"

Kırım Tatarlarının %68’i çocuklarını geleneklere göre yetiştiremiyor


QHA

Toplum , 2009-07-01 11:12:32

 

Kırım Tatarlarının %67,9’u, çocuklarını milli geleneklere göre yetiştirmek için yeterli imkanlara sahip olmadığı fikrini belirtiyor.
Kiev Razumkov Sosyolojik Araştırma Merkezi’nin yaptığı anketin sonuçlarına göre, Kırım Tatarlarının %97,8’inin İslam dinine mensup olduğunu, %20’sinin ülkenin İslam prensiplerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ankete katılan Kırım Tatarlarının %25,6’sı ise halifeliğin yeniden kurulması fikrini taşıyor.
Kırım Tatarlarının yarısından falzası devlet memurları ile görüştüğü, eğitim ya da diğer sosyal faaliyetleri sırasında Kırım Tatar diline karşı baskı yapıldığı olaylarla karşılaştığını belirtti.
Sürgünden dönen vatandaşların %70’inin Kırım’da tarihi coğrafik adların geri verilmesi isteğini bildirdi.
Kırım Tatarlarının %20,7’si “Ukrayna halkına” ait olduğunu belirtirken, %23,9’u ait olmadığı fikrini taşıyor, %55’4’ü ise soruya cevap vermekte zorlandı.
Kırım’ın köklü halkının %36,3’ü Kırım’ın gelecekteki statüsü ile ilgili soruyu cevaplandırmakta zorlanırken %11,4’ü Kırım’ı gelecekte bağımsız devlet olarak görüyor. Ankete katılan Kırım Tatarlarının %10,8’i gelecekte Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görürken, %10,3’ü Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı Kırım Tatar Otonom Cumhuriyeti olmasını istiyor. Öte yandan %10,3’ü de Kırım’ın şimdiki statüsünün değişmesini istemiyor.
Araştırmada yer alan Kırım Tatarlarının %32,6’sı Ukrayna’da köklü halk olarak tanınması fikrini desteklediğini belirtti.
7-20 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre Kırım ve Akyar’da (Sivastopol) 18 yaş üstü 2016 kişi katıldı. Hata payı %2,3’ü geçmiyor.

Meryem Kemalova - Elmas Kaplan
QHAKonu:
[HABER]


Güncelleme:
09.04.2010 17:28:38


Yazarın diğer yazıları:
QHA


33. sayıdaki diğer haberler


Yazıcı uyumlu sayfa