"Vatan sevgisi imandandır"

Kırım halkının %32’si bölücülüğe eğilimli


QHA-QIRIM HABER AJANSI

Toplum , 2008-12-19 14:39:21

 

Geçtiğimiz günlerde İsviçre Araştırma ve Eğitim Devlet Sekreterliğinin desteği ile Ukrayna Razumkov Araştırma Merkezinin Basel Avrupa Enstitüsü tarafından Kırım’da milletler arası ilişkilerin araştırılması konusunda yapılan araştırma sonucunda Kırım’da yaşayan insanların %32,4’ün bölücülüğe eğilimli olduğu tespit edildi.

Kırım’da Sosyal ve Siyasi, Milletler Arası ve Dinler Arası İlişkiler: durum, problemler ve çözüm yolları” olarak adlandırılan bu araştırmanın tanıtımı 18 Aralık’ta Kiev’de “Kırım Özerk Cumhuriyeti bugün ve yarın: risk bölgesi mi, çatışma alanı mı” adlı uzman tartışması kapsamında yapıldı.

Tanıtım sırasında Razumkov Araştırma Merkezi Hukuk ve Siyasi Programlar Müdürü Yuriy Yakimenko, yapılan araştırmanın Kırım Halkının Kırım’ın hangi statüsünde olması konusunda hala kararsız olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yakimenko, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kırım halkı Kırım’ın hangi statüsünde olması gerektiği konusunda kararsızlık sergiliyor. Kırım halkı, bu konuda yorum yapamıyor ve Kırım’ın statüsü konusunda bir birine zıt alternatifleri destekliyor. Kırım sakinlerin %32,4’ü bölücülük görüşlere eğilimli” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Yakimenko, Kırım’da bölücülük alternatiflerinin gerçekleştirilmesi için şahsi olarak mücadele etmeye hazır olanların, Kırım halkının dörtte biri olduğunun altını çizdi.

 

Yapılan araştırmaya göre Kırım halkının %69’nun Ukrayna’nın dış politikasının öncelikle Rusya ile ilişkilerin olması gerektiği görüşünü savundu.

Ukrayna’nın dış politikasının öncelikli yönünün Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin olduğu görüşünü, araştırmaya katılanların %9 desteklerken, % 6,7’si bunun Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile ilişkileri olduğu görüşünü, %2,2 ise ABD ile ilişkiler olması gerektiği görüşünü destekledi.

Ukrayna’nın Rusya ile ilişkilerini Kırım’da yaşayan çoğu Ruslarla Ukrainler destekledi. Kırım halkının %78,6 Ukrayna’nın Beyaz Rusya ile Rusya Birliği ile ilişkilerini desteklerken, Ukrayna’nın AB ile ilişkilerini Kırım halkının %25,9 destekledi. Ukrayna’nın AB ile ilişkilerini Kırım halkı arasında en çok destekleyen Kırım Tatarları oldu. Ukrayna’nın AB ile ilişkilerini destekleyen Kırım Tatarlarının %48,3 oldu. Ukrayna’nın AB ile ilişkilerini destekleyen Kırım halkı arasında %30,6 Ukrain ve %19,5 Rus oldu.

Araştırma sonucunda Ukrayna’nın NATO üyeliğini Kırım Halkının %7,6 desteklerken, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeyenlerin oranı %77,7. Ukrayna’nın NATO üyeleğini desteklemeyenleri büyük oranda Ruslarla Ukrainler, orta oranda Kırım tatarları desteklemedi.

Karadeniz Filosunun Sevastopol’de (Akyar) konuşlandırma süresinin uzatılması gerektiği görüşünü Kırım halkının %69,9’u destekledi.

 Araştırmaya katılanların %5,9’u Karadeniz Filosunun 2017’den sonra Sevastopol’den çıkarılması görüşünü destekledi. Araştırmaya katılanların %2,4 Karadeniz Filosunun Sevastopol’den 2017 yılından önce çıkarılması gerektiği görüşünü savundu.

Razumkov Araştırma Merkezi uzmanları Karadeniz Filosunun Sevastopol’de konuşlandırılması süresinin uzatılması gerektiği görüşünü büyük çoğunlukta Ruslara Ukrainlerin desteklediğini belirtirken, Kırım tatarları arasında bu konuda ağırlık basan görüşün tespit edilmediğini belirttiler.

Osman Bayramaliyev

 

Kırım halkının %4,4’ü KTMM’ye güveniyor

Siyaset , 2008-12-19 14:19:29

 

Dün Kiev’de İsviçre Eğitim ve Araştırma Kurluşu desteğiyle Razumkov Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Basel Üniversitesi(İsviçre) Avrupa Enstitüsünün ortaklaşa yaptığı “Kırım’da sosyal-politik, milliyetlerarası ve dinlerarası ilşkiler: sorunlar ve çözüm yolları” konulu araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Bölgeler Partisine  Kırım halkının %26’sı (geçen yılın güvenenlerin oranının % 50’si), komünistlere %9,7, BYUT(Yuliya Timoşenko Bloku) %6,8, Bitrenko Bloku’na %4,8, Rus Bloku %4,7, Litvin Bloku %3,9, NUNS(Bizim Ukrayna-Halk Özsavunması) 3,4, Soyuz Partisi’ne %1,4, Sosyalist Partiye ise 0,4’ü güveniyor. Kırım halkının %27,4’ü hiçbir partiye güvenmiyor, ankete katılanların %10,4’ü cevap vermekte zorlandı.

Bunun yanı sıra Kırım Rus Cemiyetine, Kırım halkının %16,6’sı itimat ederken, %5,9’u “Sevastopolo-Kırım- Rusya” Halk Cephesine, %4,4’ü de Kırım Tatar Milli Meclisine(KTMM) güveniyor.

Söz konusu araştırma  2008 yılı 18 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında Kırım’da yapıldı. Ankete 6891 kişi katıldı.

Said Muratov-Esma Kasar

 Konu:
[haber]


Güncelleme:
10.02.2009 14:36:06


Yazarın diğer yazıları:
QHA-QIRIM HABER AJANSI


30. sayıdaki diğer haberler


Yazıcı uyumlu sayfa