"Vatan sevgisi imandandır"

OCAK-HAZİRAN
SAYI:47

Özetler     İçindekiler     Haberler

Özetler


BAŞYAZI

Nail AYTAR


Halkımızın moralini yüksek tutmak ve mücadele azminin devamı için kongre psikolojik bir faktördür. Kongre üzerine düşen tarihi görevi hakkıyla yaparsa Kırım Tatar milletinin var olma mücadelesinde önemli bir mevzi kazanılacaktır.  Umarım bu etkiler düşünülerek kongre tarihi görevini yerine getirir ve amacımıza ulaşmanın bir aşaması olur.

KIRIM RAPORU

fb


1989 yılından itibaren sürgün edildikleri Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının toprak ve tapu sorunlarının her geçen gün arttığı, bazı mahallelerdeki evlerinin yıkılma tehdidi altında olduğu, Kırım Tatarları arasında korku ve güvensizlik duygularını yaygınlaştırma amaçlı bir baskı politikasının Kırım Tatar yerleşim yerlerinde uygulandığı, Kırım Tatarlarının kamuda istihdamının nüfuslarına oranla çok düşük olduğu ve muhalif olarak algılandıkları durumlarda işe alınmadıkları anlaşılmıştır.

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

fb


Bu cümleden, işgal eylemi ile oluşan suçun ve işgalden sonra Kırım’da yaşayan başta Kırım Tatarları ve diğer halkların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ve hukuklarına tecavüz eden tüm suçların ve bunların faillerinin uluslararası mahkemelerde bir an evvel yargılanması sağlanmalıdır.

CANBEK GİRAY’IN KIRIM HANLIĞI’NDA BİRİNCİ SALTANATI VE KIRIM İSYANININ HAZIRLIK AŞAMASI

Cihan YALVAR


Nasuh Paşa, Cengiz Han’ın soyundan gelen şehzadeyi sadece, onu Osmanlı tahtına oturtmak için göreve getirmişti. Çok eski bir halk inancı, Osmanlı tahtının miadını tamamlaması durumunda halefinin Cengiz Han’ın soyundan gelen biri olacağı konusunda teminat veriyordu. Mehmed Giray, Kırım Hanlığı’nın hükümdar tahtı yerine Yedikule’ye hapsedildi.

UKRAYNA KRİZİ

Nail AYTAR


Kırım’ın işgaline Türkiye’nin tepkisi maalesef yeterli değildir. AB ve ABD gibi hatta Kanada gibi ülkelerin bile ambargo kararını kararlılıkla uygulaması karşısında Türkiye ambargoya katılmamış hatta bu durumu ranta çevirmeye kalkmıştır. Türkiye açıkça söylemese de AB-ABD ekseninden Şangay İşbirliği Örgütüne göz kırpmaktadır.

YAFEM YALOVA DEKLARASYONU

fb


Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerine izin verilmesi noktasında yapılacak tüm girişimlerin desteklenmesi; Kırım’ın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ve arkadaşlarına getirilen Kırım’a giriş yasağının kaldırılması için kampanyalar düzenlenmesi; ayrıca lisans verilmeyerek yayınlarına son verilen QHA (Kırım Haber Ajansı), ATR Televizyonu, Meydan Radyosu, 15 Minut Haber Sitesi gibi yayın kuruluşlarının yeniden yayın haklarına kavuşmaları ve gazetecilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kampanyalar yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

Ayla Bakkallı: Kongre, dünya çapında bir hareket başlatmalı

qha


Türkiye’de yaklaşık olarak 5-6 milyon Kırım Tatarı yaşamaktadır. İşte bu zamanda onların desteğine ihtiyacımız vardır. Türkiye’deki Kırım Tatar dayanışma dernekleri kendi bölgesindeki karar alıcı makamları etkileme konusunda öncü bir rol üstlenme fırsatına sahiptir. Türk tabanı Kırım’daki Kırım Tatarları Kongre aracılığıyla desteklemek için ortak çaba sarfetmeli ve çabalarını koordine etmelidir.

Nail Aytar: BDQK, KTMM'de temsil edilmeli Qurultaylara katılabilmeli

qha


İkinci olarak ise karar mekanizmalarının 1-2 kişiden kurtarılarak daha geniş ve kapsayıcı bir mekanizmaya dönüşmesi zorunluluk haline gelmiştir. Çalışma şeklinin belirli kriter ve normlara getirilmesi sonucu etkileyen en önemli faktör olacaktır. BDQK her türlü iç politika malzemesi olmamalı tek amacı Kırım ve Kırım Tatar Milli Mücadelesi olmalıdır. BDQK içine kapalı, kendisiyle kavgalı bir yapılanmadan ziyade dışa açık Kırım Tatar Milli Mücadelesinin lokomatifi olabilmelidir. BDQK çözüm üreten, bilgi veren, danışmanlık yapabilen, maddi ve manevi gücü olan bir teşkilat olmalıdır.”

Qha

Genel Merkez

Qırımtatar Milliy Muzikası

Kırım'da Bir Çocuk Okut

Radio Azaq

Ukrayna'nın Sesi

QTMM