"Vatan sevgisi imandandır"

Ayla Bakkallı: Kongre, dünya çapında bir hareket başlatmalı


qha


Ayla Bakkallı: "Kırım Tatar Dünya Kongresi’nin Kırım-Ukrayna’nın yerli halkı Kırım Tatarları’nı desteklemek için uluslararası toplumu bir araya getirmek amacıyla dünya çapında bir hareketi veya uluslararası kampanyayı başlatması gerekiyor." dedi 

NEW YORK (QHA) - Ankara’da 1-2 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacak 2. Dünya Kırım Tatar Kongresi’ne az bir sure kala Kırım Haber Ajansı (QHA), dünyanın dört bir yanında bulunan Kırım Tatar siyasetçi, aktivisti, sivil toplum erbaplarına Kongreden beklentileri ve söz konusu insanlara göre Kongrede öncelikli olarak ele alınması gerektiği konularla ilgili fikirlerini aldı.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun desteğini içeren güçlü birleştirici bir ses olmadıkça Kırım Tatarlarının geleceğinin güvence altına alınamayacağının altını çizen Dünya Kırım Tatar Kongresi Koordinasyon Konseyi Üyesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ABD temsilcisi ve Ukrayna BM Daimi Temsilciliği Yerli İşleri Danışmanı Ayla Bakkallı, QHA’ya yaptığı açıklamada Kongrede ele alınmasını istediği 5 maddeyi dile getirdi.

Kırım Tatar Dünya Kongresi’ndeki tartışmaların Kırım’ın Rusya tarafından ilhak ve işgal edildiği gerçeği ışığında yapılması ve bu gelişmenin Kongre’nin ikinci oturumunda ele alınması gerektiğini belirten Bakkallı, “Kırım Tatar Dünya Kongresi Kırım Rusya tarafından işgalinin ve beraberinde getirdiği gelişmeler tarafından şekillenecek olup, Kongre bağlamındaki planlar ve strateji bu gelişmelere yanıt olarak oluşturulmalıdır. Kırım Tatarları Türkiye’yi ikinci Kırım Tatar Dünya Kongresi’nin düzenleneceği bir yer olarak seçerek bu gelişmelere yanıt olacak ilk adımı atmış bulunmaktadırlar” dedi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nde ele alınmasını beklediği konulara da değinen Bakkallı şöyle konuştu:

“2009 yılından bu yana Kongre’nin İcra Koordinasyon Üyesiyim. Kanımca, öncelikle yapılacak Kongre’nin uluslararası topluma Kırım’ın sınırlarından giriş ve çıkışın serbest hale getirilmesi yönünde baskı uygulaması doğrultusunda stratejinin çerçevesini oluşturmalıdır. Maalesef, günümüzdeki durum Rusya’nın herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin istediğini yapması için elverişlidir. Ayrıca haberciliğe karşı konulan yasaklar Kırım’da ilhak altında neyin olup bittiğini öğrenmemizi olanaksız kılmaktadır.

Kırım işgali karşısında uluslararası toplumun karşılaştığı durumun karmaşıklığı göz önüne alındığında Kırım Tatar Dünya Kongresi işgalden beri yerli halk olan Kırım Tatarlarının özel sorunlarına çözüm üretme yolunda uluslararası mekanizmaların kullanılması konusunda “savunuculuğu” kilit öğe haline getirmek için bir hukuki çerçeve oluşturmalıdır. Kırım Tatarları’nın bu spesifik sorunlarının arasında işgal altındaki Kırım’ı terketmek zorunda kalan Kırım Tatarları’nın bulunması, işkenceye maruz kalan, kaçırılan, baskı uygulanan Kırım Tatarları’nın bulunması ve bunlara karşı her gün insan hakları ihlallerinin yapılması gibi sorunlar bulunmaktadır.

Bu hukuki programlar ve bu doğrultuda atılan adımlar zaman almakla birlikte bunlar uzun vadede ilerleyebilmemiz için önemli adımlardır.

İkincisi, Kırım Tatar Dünya Kongresi’nin dünya çapında üyelerinin bulunması nedeniyle Kırım-Ukrayna’nın yerli halkı Kırım Tatarları’nı desteklemek için uluslararası toplumu bir araya getirmek amacıyla dünya çapında bir hareketin veya uluslararası kampanyanın başlatılması stratejik olarak sağlıklı bir adım olacaktır. Bunun için deneyimli, bilgi sahibi ve bu stratejiyi oluşturma kabiliyetine sahip ağlara geniş erişimi olan uzmanlara ulaşılmalıdır. Bunun yanısıra Dünya Kongresi ihtiyaç duyduğu finansman kaynağını belirlemeli, dayanacağı kapasiteyi, karşılaşılması muhtemel engelleri ve yardım sağlayacak kurum/şahısları belirlemelidir. Bizim Ankara’daki ikinci toplantımız bu hareketin/kampanyanın başlatılması için bir platform oluşturabilir.

Kuşkusuz, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin Başkanı Çubarov ve liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun desteğini içeren güçlü birleştirici bir ses olmadıkça geleceğimizin güvence altına alınamayacağı gerçeğinin altını çizmek gerekir.

Üçüncüsü, Kırım Tatar Dünya Kongresi’nin kendi medya bağlantılarının yanısıra yeni medya erişim platformları oluşturmalıdır. Bu medya erişim platformu kendi hikayemizi çeşitli güçlü platformlar aracılığıyla anlatmak için yaratıcı teknolojilerin kullanılmasını sağlayabilir.

Dördüncüsü, Türkiye’de yaklaşık olarak 5-6 milyon Kırım Tatarı yaşamaktadır. İşte bu zamanda onların desteğine ihtiyacımız vardır. Türkiye’deki Kırım Tatar dayanışma dernekleri kendi bölgesindeki karar alıcı makamları etkileme konusunda öncü bir rol üstlenme fırsatına sahiptir. Türk tabanı Kırım’daki Kırım Tatarları Kongre aracılığıyla desteklemek için ortak çaba sarfetmeli ve çabalarını koordine etmelidir. Türk tabanı ayrıca bu doğrultuda Ukrayna hükümeti ile işbirliğini geliştirmeli ve Kırım’daki Kırım Tatarları’nın durumunu sürekli izlemeli ve konuları Türkiye’nin ve Ukrayna’nın ulusal çıkarları çerçevesinde tanımlamalıdır.

Beşincisi, Kırım Tatar Dünya Kongresi bizim liderlerimiz olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Meclisi Başkanı Refat Çubarov’un Kırım’a girişine izin verilmesi için müzakere süreci içerisinde yardım sağlamalı ve çalışmalıdır.

Bu konferansta Ukrayna Birleşmiş Milletler’de 2014 yılının Nisan ayında BM Yerli Halkların Hakları Bildirisini desteklediğini ve Meclisi ve Kurultayı Kırım Tatarlarının yegane temsil organı olarak tanıdığını açıkladığı vurgulanmalıdır. Birleşmiş Milletler’in Yerli Halkların Hakları Bildirisi’nin 3. Maddesi yerli halk olan Kırım Tatarlarına kendi kaderini tayin etme hakkını tanımaktadır. Bu bildirinin 4. Maddesi Kırım Tatarlarına diğer haklarının yanısıra özerklik ve özyönetim hakkını tanımaktadır.

Son olarak, Kırım Tatar Dünya Kongresi her zaman Kırım Tatar Meclisi’ne Kırım’ın ilhak ve işgal altında bulunduğu bu dönemde yardım etmek için hazır bulunmalıdır.”

QHA

 
Özet: Türkiye’de yaklaşık olarak 5-6 milyon Kırım Tatarı yaşamaktadır. İşte bu zamanda onların desteğine ihtiyacımız vardır. Türkiye’deki Kırım Tatar dayanışma dernekleri kendi bölgesindeki karar alıcı makamları etkileme konusunda öncü bir rol üstlenme fırsatına sahiptir. Türk tabanı Kırım’daki Kırım Tatarları Kongre aracılığıyla desteklemek için ortak çaba sarfetmeli ve çabalarını koordine etmelidir.


Konu:
-


Güncelleme:
14.07.2015 17:55:16


Yazarın diğer yazıları:
qha


47. sayıdaki diğer yazılar

368 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa