"Vatan sevgisi imandandır"

KTDF'NİN PUTİN KARARNAMESİ İÇİN YAYINLADIĞI BİLDİRİ


Ünver SEL (*)

 

RUSYA FEDERASYONU CUMHURBAŞKANI VİLADİMİR PUTİN’İN

YAYINLADIĞI KARARNAME

KIRIM TATARLARI AÇISINDAN BÜYÜK BİR GELİŞMEDİR

Ünver SEL-Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

 

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Viladimir PUTIN tarafından 21 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan 268 numaralı kararnameyi çoşkuyla selamladığımı belirtirim. Tarihi adaletin sağlanması ana fikriyle hazırlanan bu kararnameyi gönülden desteklediğimi vurgulamak isterim.

Öte yandan kararnamenin içeriğinin doldurulması, öngörülen hedeflere ulaşılması konusunda ciddi ve pratik faydalar sağlayacaktır. Bu amaçla görüş ve önerilerimi şu şekilde sıralayabilirim.

1-Kararnamede geçen Ermeni, Bulgar, Yunan ve Alman halkları 1944 yılında sürgüne uğramamış, sadece siyasi liderleri Kırım’dan çıkartılmıştır. Sürgüne uğrayanlar Kırım Tatarları’dır. Bunun düzeltilmesi, tarihi adaletin sağlanması konusunda önemli bir adım olacaktır.

2-Kırım Tatarları’nın toponomik yer adları  ve ellerinden alınan topraklarının iadesini sağlayacak yasal düzenlemeler oluşturulmalıdır.

3-Kırım Tatarları’na Parlamento, bürokrasi ve mahalli idarelerde yönetim kotası verilmeli, bu kotaya Federal Meclis de dahil edilmelidir.

4-Kırım Tatarları’nın ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve teşvik edici yasal düzenlemeler açıklıkla oluşturulmalıdır.

5-Tatarca eğitimin önündeki yasal ve pratik engelleri ortadan kaldıracak hukuki, mali ve idari tedbirler alınmalıdır.

6-Halen sürgünde yaşayan Tatarların Kırım’a dönüşü için bir fon ayrılmalı; sürgünde bulundukları ülkelerdeki haklarını da gözetecek bir geri dönüş programı hazırlanmalıdır.

7-Kırım yarımadasına başka etnik unsurların yerleştirilmesine kesinlikle izin verilmemelidir (Örneğin Volga Almanları gibi).

8-Tatar gençler ya askerden muaf tutulmalı ya da askerlik yükümlülüklerini Kırım Yarımadası’nda yerine getirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

9-Kırım Tatarları’nın diaspora ile bağlarının güçlendirilmesi için resmi temsil organı oluşturulmalıdır.

10-Planlanan tüm işlerin bir takvime bağlanması sağlanmalı ve bu süreci takip etmek üzere   Tatarlar’dan oluşan resmi bir komite oluşturulmalıdır.

(*) KTDF Başkanı
Özet: 1-Kararnamede geçen Ermeni, Bulgar, Yunan ve Alman halkları 1944 yılında sürgüne uğramamış, sadece siyasi liderleri Kırım’dan çıkartılmıştır. Sürgüne uğrayanlar Kırım Tatarları’dır. Bunun düzeltilmesi, tarihi adaletin sağlanması konusunda önemli bir adım olacaktır.


Konu:
-


Güncelleme:
02.05.2014 11:17:53


Yazarın diğer yazıları:
Ünver SEL (*)


44. sayıdaki diğer yazılar

404 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa