"Vatan sevgisi imandandır"

GENEL MERKEZ NELER YAPIYOR, NELER YAPACAK


KTKYD-GENEL MERKEZ

 

 

           

   Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi diaspora da kurulmuş en güçlü ve faal cemiyetlerimizden bir tanesidir. 24 İlde kurulu şubeleri ile Kırım ve Kırım Tatarlarının tanınması için var gücüyle çalışmaktadır. Genel Merkez 1 Temmuz 1955 tarihinde Ankara’da kuruldu. 1951 yılında kurulan İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden sonra kurulan ikinci derneğimiz olarak faaliyetlerine başladı. 93 Harbi sonrası Vatanını terk etmek zorunda kalıp Anadolu’ya göç edenlerle 2. Dünya savaşı sonrası Kırım’dan gelenlerin bir araya gelip oluşturdukları derneğin ilk öncelikli amacı bir araya gelip dili, kültürü yaşatıp yardımlaşmayı organize etmekti. Derneğin kurucuları olarak Mahmut OKTAY, İsa KARAÇAY, Cafer ORTALAN, Kemal KUVAT, Server TURUPÇU, Hediye KIRIMMAN, Kemal ORTAYLI, Mehmet ÇOKAKTAŞ ve Aziz AKTAŞ vardı. Derneğin ilk başkanı olarak Niyazi KIRIMMAN(*), yönetim kurulunda ise Server TURUPÇU, M.Muhiddin SEVDİYAR, İsa KARAÇAY, Mahmut OKTAY görev aldılar.

           Bu ilk yönetim kurulu o dönem için çok anlam ifade eden faaliyetlere imza attılar. Maddi olarak imkânların çok kısıtlı olduğu o yıllarda ilk halk oyunları grubunu kurup Kırım halk oyunlarının unutulmamasını sağladılar. Şarkı sözlerini ve notalarını kâğıda dökerek kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağladılar. Bir birleriyle ilişkilerini koparmayıp eriyip gitmeye direndiler. O dönemin siyasi ortamı gereği uluslar arası politika ve soğuk savaş döneminde Vatan Kırım’a yönelik faaliyetlerde bulunamasalar da her platformda Kırım Tatarlarının zor durumlarını dile getirdiler.

            Kırım Tatarlarının kaderini etkileyen en önemli hadise 1989 yılından itibaren vatana dönüşle başladı. Tekrar vatana gelip bin bir sıkıntı ile kök salmaya çalışan vatandaşlarımıza gene en büyük destek Genel Merkez’den geldi. 1000 Konut kampanyası, Evimizi geri verin kampanyası, Eğitime destek kampanyası,  Kırım’da bir çocuk okut kampanyası gibi birçok kampanya ile maddi manevi her konuda vatandaşlarımızın yanında oldu. Ukrayna ile Türkiye devleti arasında bağ olan Kırım Tatarlarının pozisyonu derneklerimiz vasıtasıyla daha pozitif oldu. Genel Merkez vatan Kırım, Kırım Tatarları ve diaspora arasında denge içerisinde faaliyetleri planlayıp çalışmalar yapmaktadır.

            2010 yılının başında bir yıllık faaliyet raporunu açıklayan Genel Merkezimizin çalışmaları herkese örnek olacak faaliyetlerdir. Bu faaliyetler arasında göze çarpanlar arasında şunlar var.

 

1.      Yönetim Kurulunun 12.01.2008 tarihli kararıyla Gölbaşı-Ballıkpınar köyünde Derneğimiz şubesi açılmıştır.

2.      Polatlı ilçesi Toydemir Köyünde bulunan Kırım Hatıra Ormanının bakımı Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2008 tarihli kararıyla yaptırılmıştır.

3.      Derneğimiz Genel Kurulu Olağan Toplantısı 9 Mayıs 2008 tarihinde Dernek binasında yapılmıştır.

4.      Kırım’da 23-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen Bahçesaray Festivali’ne Sanatçı olarak Hakan Gürtunca Derneğimiz adına katılmıştır.

5.      Konya ve Gebze şubelerimizce düzenlenen tepreç programlarına 25 Mayıs 2008 tarihinde, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ şubelerimizce düzenlenen Tepreç programlarına 1 ile 15 Haziran 2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Halkoyunları ekibimizce iştirak edilmiştir.

6.      Amasya Belediyesince 12 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen Amasya Festivaline Kadın Kolları ve Gençlik kollarınca iştirak edilmiş, açılan standda Dernek çalışmaları sergilenmiş ve halkoyunları gösterileri yapılmıştır.

7.      Derneğimiz Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Toplantısında Derneğimiz Yönetim ve Denetim organlarının seçimi de yapılmıştır. İlk Yönetim Kurulu toplantısında Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Genel Başkanlığa Murteza Esenkal ve Av. Namık Kemal Bayar Genel Başkan Yardımcılıklarına, Tuncer Kalkay Genel Sekreterliğe, Nail Aytar Genel Muhasipliğe, Mustafa Şahin Genel Veznedarlığa getirilmiştir. Diğer yönetim kurulu üyelikleri ise Oya Deniz Çongar, Şükrü Bilgili ve Serkan Sava’dan müteşekkil olmuştur. Denetleme Kurulu Üyeliklerine H.İbrahim Karakaya, Serdar Karatay ve Tengiz Gence seçilmiştir.

8.      Kırım Türk Edebiyatının tanıtılması amacıyla periyodik olarak Dernek binamızda “Şiir Günleri” adı ile 12 adet program tertip edilmiştir. Bu programlarda Kırım Edebiyatında iz bırakmış şairler tanıtılmış ve şiirlerinden örnekler sunulmuştur.

Şiir Günleri aşağıda belirtilen Şairler için aşağıda belirtilen günlerde yapılmıştır.

·       Eşref Şemizade Şiir Günü 20 Aralık 2008,

·       Şakir Selim Şiir Günü 3 Ocak 2009

·       Hamdi Giraybay Şiir Günü 31 Ocak 2009

·       Yunus Kandım Şiir Günü 14 Şubat 2009

·       Mehmet Niyazi Şiir Günü 28 Şubat 2009

·       Bekir Sıtkı Çobanzade 7 Mart 2009

·       Kocaeli Şubemiz açılışındaki Şiir Günü 14 Mart 2009

·       Mehmet Nüzhet Şiir Günü 11 Nisan 2009

·       Bilal Mambet Şiir Günü 9 Mayıs 2009

·       Şeçme Şairler Şiir Günü 6 Haziran 2009

·       Şeçme Şairler Şiir Günü 14 Kasım 2009

·       Şeçme Şairler Şiir Günü 5 Aralık 2009

 

9.      Dernek binamızda 3 adet “Anma Günü” aşağıda belirtilen tarihlerde tertip edilmiştir.

·       Demokratik Kırım Cumhuriyeti’nin 23 Şubat 1918 yılında Bolşevikler tarafından şehit edilen Başbakanı Numan Çelebi Cihan’ı Anma Günü 21 Şubat 2009,

·       Derneğimiz Genel Sekreterliğini yürüten ve 2007 yılında vefat eden Mehmet Akif Albayrak’ı Anma Günü 9 Mayıs 2009,

·       Vatanlarından topyekun sürgüne gönderilen, sürgün esnasında ve devamında maruz kaldıkları soykırım ile nüfuslarının yarısını kaybeden Kırım Türkleri Soykırımının 65. Yılını Anma Günü 18 Mayıs 2009.

10. Dernek faaliyetlerimiz ve Kırım’da yerleşmeye çalışan Kırım Türklerinin problemleri ile ilgili 3 adet televizyon programına Yönetim Kurulu Üyelerimiz konuk edilmiştir.

·       TRT INT ve TRT Türk’te yayınlanan, Genel Başkan Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar’ın konuk olduğu “Dünyada Bugün” programı 4 Mart 2009,

·       Kanal A’da yayınlanan,  Genel Başkan Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar ve Genel sekreterimiz Tuncer Kalkay’ın konuk olduğu “Ramazan Aydın Saati” programi 22 Mart 2009

·       Kırım’da yayın yapan ART TV’deki Genel Başkan Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar ve Genel Sekreterimiz Tuncer Kalkay’ın konuk olduğu program 22 Mayıs 2009

11. Gazze’de Müslümanlara yapılan katliamları, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uygulanan katliamları, Kırım’da Kırım Türklerine yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla 5 adet bildiri Genel Merkezimiz adına yayınlanmıştır.

12. Kocaeli şubemizin 14 Mart 2009 tarihinde yapılan yeni binasının açılış törenine iştirak edilmiş ve Genel Merkezimiz Gençlik Kolları tarafından “Şiir Günü” programı düzenlenmiş, halkoyunları ekibimizce halkoyunları gösterisi yapılmıştır.

13. Dünya Kırım Tatar Kongresi ile ilgili Türkiye’de bulunan Kırım dernekleri arasında 4 Nisan 2009 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen istişare toplantısına Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmıştır.

14. Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi tesislerinde 4 Nisan 2009 tarihinde “Kırım Gecesi” tertip edilmiştir.

15. Ortadoğu Teknik Üniversitesince 6 ile 9 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen Bahar şenliğinde halkoyunları ekibimiz, halkoyunları gösterisi yapmıştır.

16. Gazi Üniversitesince 12 ile 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen Bahar şenliğinde halkoyunları ekibimiz, halkoyunları gösterisi yapmıştır.

17. Ceyhan Şubemizce tertip edilen Kırım Türklerinin geleneksel olarak kutladıkları 17 Mayıs 2009 tarihindeki Tepreç programında halkoyunları ekibimiz, halkoyunları gösterisi yapmıştır.

18. Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilişinin 65. Yılı münasebetiyle Kırım’ın Akmescit şehrinde tertip edilen ve 35 bin civarında kişinin iştirak ettiği Sürgün Mitingine Yönetim Kurulu üyelerimiz katılmıştır.

19. Kırım’da 19-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenen, 12 ülkeden 162 Kırım Tatar teşkilatının katıldığı, Türkiye Cumhuriyetinin TBMM Başkan Vekili Sn. Meral Akşener ve Devlet Bakanı Sn. Faruk Çelik ile temsil edildiği, “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ne Yönetim Kurulu üyelerimiz katılmıştır. Dünya Kırım Tatar Kongresinde Kırım’dan 5, Türkiye’den 3, Romanya’dan 2, ABD, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan’dan birer kişi oluşturulan ’ “Koordinasyon Kurulu” seçilmiştir. Koordinasyon Kurulu’na Türkiye’den seçilen 3 kişi arasında Derneğimizi temsilen katılan Genel Muhasibimiz Nail Aytar’da bulunmaktadır.

20. Çorum ili Alaca ilçesinde bulunan Kalecikkaya Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğinin 24 Mayıs 2009 tarihinde Kalecikkaya köyünde tertip ettiği Tepreç programında halkoyunları ekibimiz, halkoyunları gösterisi yapmıştır.

21. Gazi Üniversitesi ve TRT’nin ortaklaşa düzenlediği, “Türk Dünyası’nda Savaşların Sanattaki İzleri” isimli panel, sergi ve konser olarak, 27.04.09 tarihinde Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü, Mimar Kemalettin Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik’te Kırımlı ünlü ressam Rüstem Emin’in Yağlı boya tabloları sergilenmiş ve Derneğimiz ile Rüstem Emin tarafından, , resim ve slaytlar ile Sürgün  anlatılmıştır.

22. Derneğimiz Genel Merkezi ve Polatlı Toydemir Köyü Muhtarlığı ile birlikte 9 Haziran 2009 tarihinde Toydemir köyünde Tepreç programı tertip etmiş, aynı tarihte Polatlı Kırım Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Polatlı Üçpınar köyünde tertip ettiği Tepreç programında halkoyunları ekibimiz, halkoyunları gösterisi yapmıştır..

23. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın 06.06.2009 tarihinde yapılan Kurucular Kurulu Toplantısına, Derneğimizi temsilen, Vakıf senedi gereğince, Av. Namık Kemal Bayar ve Tuncer Kalkay iştirak etmiştir.

24. Yalova’da 17-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Türk Boyları Kültür Şöleni ve 3. Türk Dünyası Basın mensupları Buluşması” toplantısına Genel Muhasibimiz Nail Aytar Derneğimiz adına katılarak sunumlar yapmıştır.

25. Türk Ocakları tarafından Kırım Yalta’da 9 ile 15 Ağustos tarihinde düzenlenen “Türk Dünyası Gençlik Kurultayı”na Derneğimiz adına Safiye Olgun ve Reşat Örnek katılmıştır.

26. Keçiören Belediyesince 18-22 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Ramazan Etkinlikleri”nde Derneğimize tahsis edilen Standda çalışmalarımız sergilenmiş ve etkinlik içerisinde Derneğimizce “Kırım Gecesi” yapılmıştır.

27. Etimesgut Belediyesince 26 Ağustos ile 4 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslar arası Anadolu Günleri 6. Kültür ve Sanat Festivali”nde Derneğimize tahsis edilen Çadır standda  çalışmalarımız sergilenmiş ve halkoyunları ekibimizce halkoyunları gösterisi düzenlenmiştir.

28. Avrupa Birliği’nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Programı kapsamında yer alan “2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı”, kapsamında Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerince 5 adet proje hazırlanmıştır.

Aşağıda yer alan Türkiye; Kırım, Romanya, ve Bulgaristan’dan paydaşlar bulunarak yapılan 5 adet proje 12 Ekim 2009 tarihinde sonuçlandırılarak Romanya’daki Ofise teslim edilmiştir. Bu projeler;

·      “Arıcılık” Projesi

·     “Kırım Türk Tatar Kadınlar Dergisi” projesi

·     “Kiril Alfabesindeki Basılı Eserlerin Transkripsiyonu ve Latin Alfabesinde Basımı” ile ”Kırım Müzik-Dans ve Sahne Sanatlarının Yaygınlaştırılması” projesi

·     “E-kütüphane” projesi

·     “E-ticaret” projesi

29. Dernek Binamızda 31 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen seminerde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Kurtman tarafından “Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına Etkileri, Tıpta Yararlı Uygulamalar, Radyasyon ve Kanser ilişkileri ve Farkları” konulu bir sunum yapılmıştır.

30. LÖSEV 18 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ziyaret edilerek, LÖSEV’e Derneğimiz tarafından ne gibi katkılar yapılabileceği konusunda görüşme yapılmıştır.

31. Kızılay, 19 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ziyaret edilmiş ve bu ziyaret sonucunda Derneğimizde Kızılay ile birlikte “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

32. Kırım’da 5 ile 6 Aralık 2009 tarihleri arasında düzenlenen 5. Kırım Tatar Kurultayı 2. Oturumunda Derneğimiz, Genel Muhasibimiz Nail Aytar tarafından temsil edilmiştir.

33. Derneğimizin Mürsel Uluç Mahallesinde bulunan gayrimenkulü üzerinde inşaat faaliyetleri sürdürülmüştür.

34. Kırım’dan Türkiye’ye okumaya gelen öğrencilerimize yardımlar devam etmiştir.

35. Kırım’da yaşayan vatandaşlarımıza yardımlara devam edilmiştir.

36. 2009 yılı içerisinde Genel Başkan Yardımcımız Av. Namık Kemal Bayar ve Av.Dr.Mustafa Yaşar Demircioğlu tarafından “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kırım Türkleri” konulu bir seminer verilmiştir.

37. Türk Dünyası’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı ve TİKA tarafından düzenlenen ve Bursa’da gerçekleştirilen “Türk Dünyasında İnsan Hakları İhlalleri Sempozyumu”nda Derneğimiz Genel Başkan Yardımcımız Namık Kemal Bayar, İstanbul Şube Başkanımız Celal İçten ve Tekirdağ Şubemiz Basın Sorumlusu Fatih Erge tarafından temsil edilmiştir.

38. Eskişehir Kırım Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından Eskişehir’de yaptırılan Kırım Kültür Evi ve Kırım Türkleri Sürgün Anıtı açılışı Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tarafından yapılmıştır. Eskişehir’deki açılış törenlerine ve üniversitelerde düzenlenen tören ve sempozyumlara Derneğimizi temsilen Genel Başkan Yardımcımız Murtaza Esenkal ve Genel Muhasibimiz Mustafa Şahin iştirak etmiştir.

39. Derneğimizin halkoyunları ve müzik ekipleri yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüştür.

40. Üyelerimizden gelen talepler üzerine Rusça ve İngilizce eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

 

 

            Derneğimiz faaliyet raporunu müteakip bu yıl içerisinde yapmayı planladığı proje ve çalışmaları da rapor etti. Bu faaliyetler arasında özellikle önem taşıyanlar şunlar;

 

1-“MAARİF” Kırım’da Millî Eğitim’e Destek Projesi

            18 Mayıs 1944 tarihinde yaşanan Büyük Sürgün’den sonra verdikleri büyük mücadele sonrasında vatanları Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının bir millet olarak varlığını sürdürmeleri için en temel ihtiyaçları olan millî eğitimlerinin desteklenmesi projeleri bütünüdür Proje kapsamında aşağıda başlıklar halinde sıralanan bileşen projeler hayata geçirilecektir:

            Mevcut Millî Mekteplerin Geliştirilmesi Projesi

            “Bala Bağçaları” (anaokulları) Açılması Projesi

            “Balalar Kitaphanesi” Kurulması Projesi

            Kırım Tatarca Ders Kitapları Projesi

            Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nin Desteklenmesi Projesi

            Kırım Tatar Dili Hakkındaki Akademik Kurumlar ve Çalışmaların         Desteklenmesi Projesi

            “Kırım’da Bir Okul Yapalım” Projesi

 

2-Avrupa Birliği Projeleri

            Avrupa Birliği’nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Programı kapsamında yer alan “2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır ötesi İşbirliği Programı”, kapsamında Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerince 5 adet proje hazırlanmıştır.

Aşağıda yer alan Türkiye; Kırım, Romanya, ve Bulgaristan’dan paydaşlar bulunarak yapılan 5 adet proje 12 Ekim 2009 tarihinde sonuçlandırılarak Romanya’daki Ofise teslim edilmiştir. Bu projeler;

            “Arıcılık” Projesi

            “Kırım Türk Tatar Kadınlar Dergisi” projesi

            “Kiril Alfabesindeki Basılı Eserlerin Transkripsiyonu ve Latin Alfabesinde     Basımı” ile ”Kırım Müzik-Dans ve Sahne Sanatlarının Yaygınlaştırılması”    projesi

            “E-kütüphane” projesi

            “E-ticaret” projesi

Bahsi geçen projelerin kabulünün Mart 2010 ayında belirlenmesi beklenmektedir. Projelerin kabulü yapıldığı taktirde uygulama aşamasına geçilecektir.

Yine bu süreçte Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan proje çalışmaları sürdürülecektir.

 

3-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Geleneksel Makale-Şiir-Hikaye Yarışması

            Günümüzde ciddi bir şekilde yok olmaya yüz tutmuş Kırım Tatarca’nın konuşulan bir dil olarak varlığını sürdürebilmesi, millet olmanın asli unsuru olan dilimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla belli bir yaşın altındaki gençlere yönelik olarak makale, şiir ve hikayeler üretilmesini sağlamak amacıyla tertip edilmesi planlanmaktadır.

Başta Kırım olmak üzere Türkiye, Romanya, Bulgaristan gibi Kırım Tatarlarının çok sayıda yaşadığı yerlerdeki kişilerin Kırım Tatarca ve Latin alfabesi ile yazacakları, konuları organizasyon komisyonunca belirlenecek şiir, hikaye ve makaleleri ile katılabilecekleri şekilde düzenlenecektir.

 

4-Türkiye’ye Öğrenim için gelen Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

            Öğrencilerimizin Türkiye’deki asıl ve en önemli vazifeleri okumakta oldukları okullarından zamanında ve en başarılı derecelerle mezun olarak Kırım’a dönmeleri ve Türkiye’de öğrendiklerini vatan Kırım’a en faydalı şekilde uygulamaya başlamalıdır.

            Bu amaçla öğrencilerimizi teşvik edici bir faaliyet olarak her yıl derslerinde başarı göstererek bir sonraki sınıfa geçen öğrencilerimize ödül verilmesi bir taraftan öğrencilerimizin başarı oranlarını yükseltmelerinde daha fazla gayret göstermelerini sağlayacak diğer taraftan da bu başarılarının ödüllendirilmesi ile motivasyonları da artacaktır

 

5-Sağlık Projeleri

            Kırım’da yaptırılan hastanenin işletmeye ve en kısa sürede hizmete açılması yönünde çalışmalar hızlandırılacaktır.

Diğer taraftan Kırım’da ve Türkiye’de çeşitli hastalıklara yakalanan (özellikle Kırım’da sağlık altyapısının yetersiz oluşu nedeniyle) insanlarımızın tedavilerine katkıda bulunulacaktır.

 

6-Kamuoyu Bilgilendirme ve Kamuoyu Sağlama Çalışmaları

            Kırım’da üretilen her türlü yazılı, görsel ve işitsel kültür ürünlerine katkı sağlanması, bunların Türkiye’ye getirilerek tanıtımı ve yayımı ve dağıtımının sağlanmasına çalışılacaktır.

            Kırım’la ilgili günlük haberlerin takibi ve Dernek içinde sürekli paylaşım sağlanması, olaylar gündemdeyken Derneğin hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçmesini sağlayabilecek bir yapı oluşturulmasına çalışılacaktır.

Kırım Tatarlarının haklı mücadelelerine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla görsel ve yazılı basın ile internet kanallarının daha aktif kullanılmasına yönelik çalışmalar artırılacak olup, Derneğin bülteni ve internet sitesi de bu paralelde geliştirilecektir.

 

7-Konut Edindirme’ye Yönelik Çalışmalar

            Türk İşbirliği ve kalkınma Ajansı Aracılığı ile 1000 adet konut Türkiye tarafından Kırım Tatarlarına temin edilmiştir. Kırım Taralarının Kırım’daki Konut problemlerinin çözümüne yönelik arayışlar sürdürülecektir.

 

8-Sürgün Yerlerinden Kırım’a Dönüşü Teşvik Çalışmaları

            Kırım Tatarlarının 150-200 bin kadarı yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle halen yaşadıkları sürgün yerlerine Vatana dönememiştir. Vatana dönüş ile ilgili her türlü gecikme Kırım Tatarlarının aleyhine daha da zorlaştırıcı şekilde işlemektedir. Bu bakımdan dönüşün hızlandırılmasına yönelik arayışlarla ilgili çalışmalar sürdürülecektir.

 

9-Mustafa A. Kırımoğlu’nun Nobel Barış Ödülüne Aday Gösterilmesi

            Ellerinden alınan haklarının iadesi için büyük mücadele veren, bu mücadeleyi zor şiddet kullanmadan tamamen demokratik prensipler çerçevesinde yürüten, yaşadıkları ülkelerin kanunlarına riayet eden, sadece kendi milli ve insani haklarını değil, diğer toplumların milli, dini ve insan hakları zedelendiği zaman sessiz kalmayarak, onlara da destek vererek örnek gösterilen Kırım Tatar Milli Hareketinin kazandığıi saygınlıktaki yönlendirici etkisiyle pekçok kuruluş tarafından Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen Mustafa A. Kırımoğlu’nun Nobel Barış Ödülü adaylığının desteklenmesi konusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 

10-Türkiye’de yürütülen ve uygun görülecek sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek verilmesi,

            Bu çerçevede, LÖSEV, Kızılay, TEMA Vakfı gibi Türkiye’de önemli sosyal sorumluluk projeleri yürüten kuruluşlarla çalışmalar artırılacaktır.

 

11-Konferans, panel, sempozyum, sohbet ve eğitim toplantısı ve seminerler düzenlenmesi

            Kırım Tatarlarının tarihi, kültürü, Kırım’da yaşamakta oldukları sorunları tanıtmak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla bu tip akademik faaliyetlerin artırılması planlanmaktadır.

 

13-Halkoyunları ve Müzik Ekibi, Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri

            Kırım Tatar halkoyunları ve müziğinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, edebiyatının tanıtılması amaçlı etkinliklere devam edilecektir. Ekiplerin, düzenlenecek gece, gösteri, festival ve diğer etkinliklere katılımı sağlanacaktır.

 

14-Anlaşmalı Kuruluşlar Çalışması

            Bu çerçevede Derneğimiz üyelerine hizmet amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılacaktır.

 

15-İktisadi İşletme Kurulması

            Derneğimize gelir getirmek üzere çeşitli ticari işler yapacak bir iktisadi işletme kurulması çalışmaları yapılacaktır.

 

16-İnşaatın Tamamlanması

            Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından inşaatı finanse edilen mülkiyeti Derneğimize ait Ankara, Çankaya, Mürsel Uluç Mahallesinde kaba inşaatı, mantolama ve pencere işleri biten binanın tamamen bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır.

 

17-Şubelerle İlişkiler

            Derneğimiz Şubeleri ile ilişkilerin arttırılması ve şubelerimizin Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve gayeler doğrultusunda etkin çalışmalar yapabilmesini teminen Şube Başkanları ile toplantılar yapılacak, belirli bir program dahilinde Şubelerimiz ziyaret edilecektir.

 

18-Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

            Dernek üyeleri arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlamak üzere yukarıdakilere ilave olarak gece, Tepreç Şenliği, geziler, yemekler ve benzeri etkinlikler yapılacaktır.

 

 

(*)Yarım asra yakın bir zamandır faaliyette olan derneğimizde başkanlık yapanlar, göreve geliş tarihlerine göre sırasıyla şunlardır.

1. Niyazi KIRIMMAN 1 Temmuz 1955
2. Cafer ORTALAN 4 Aralık 1955
3. Halil HAKSAL 18 Kasım 1956
4. Pervin ATABAY 5 Kasım 1957
5. Halil HAKSAL 31 Ekim 1958
6. Şefik SALGIRTAY 21 Ekim 1959
7. Halil HAKSAL 22 Kasım 1960
8. Yusuf Ziya ALTAY 21 Aralık 1961
9. Halil HAKSAL 2 Aralık 1962
10. Fevzi Rahman YURTER 21 Aralık 1964
11. Halil HAKSAL 17 Aralık 1968
12. Şefik SALGIRTAY 28 Kasım 1971
13. Yalkın BEKTÖRE 20 Aralık 1971
14. Fevzi Rahman YURTER 25 Nisan 1974
15. Raif GENCE 31 Ocak 1976
16. Hüseyin KIRIMLI 1978
17. Tengiz GENCE 1978
18. Abdullah TOLA 1983
19. Dr. Ahmed İhsan KIRIMLI 24 Ekim 1987

 

 


 

Özet:  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi diaspora da kurulmuş en güçlü ve faal cemiyetlerimizden bir tanesidir. 24 İlde kurulu şubeleri ile Kırım ve Kırım Tatarlarının tanınması için var gücüyle çalışmaktadır. Genel Merkez 1 Temmuz 1955 tarihinde Ankara’da kuruldu. 1951 yılında kurulan İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden sonra kurulan ikinci derneğimiz olarak faaliyetlerine başladı.


Konu:
makale


Güncelleme:
15.04.2010 13:48:25


Yazarın diğer yazıları:
KTKYD-GENEL MERKEZ


33. sayıdaki diğer yazılar

157 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa