"Vatan sevgisi imandandır"

FİKİRDE BİRLİK İLE OTUZ SAYI’YA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME


Tuncer KALKAY

 

 

İnternet üzerinden periyodik olarak yayınlanan, Kırım Tatar internet dergimiz ‘Fikirde Birlik’ bu nüshası ile 30. sayısına ulaşmış bulunuyor. Mayıs 2006 ayında yayın hayatına başlayan ‘Fikirde Birlik’ 3 yıla aşkın bir sürede 30 sayı ile yaptığı katkı sonucu, Kırım Tatar kültürüne, edebiyatına, tarihine ve milli hareketine ciddi mânâda hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

Otuz sayı ile bugün Kırım konusunda başvurulacak bir kaynak haline gelebilen ‘Fikirde Birlik’ ile;  Kırım ile ilgili temel milli değerler konularındaki incelemeleri, gerek Kırım’da meydana gelen olayların, gerekse dünyadaki aktüel gelişmelerin Türk Dünyasına ve Kırım Tatarlarına yansımalarına yönelik analiz ve yorumları, diasporadaki köylerimizin tanıtımları, Kırım Tatarlarının siyasî, sosyal, sağlık, eğitim vb. alanlardaki problemleri ile ilgili açılımları, periyodik süreler içinde ele alınarak çok kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.

‘Fikirde Birlik’ de yayınlanan makalelerde işlenen konular ve bununla ilgili analizler ile yapılan tespitler pek çok yayın organında iktibas yapılarak da kullanılmıştır. İşin ilginç yanı bu makaleler,  orijinal halinin sunulduğu ‘Fikirde Birlik’ den daha fazla, iktibas edilen yayın organlarında takip edilebilmiştir. ‘Fikirde Birlik’ den yapılan alıntılar ve iktibaslar o kadar çoğalmış ki, bazı yayınlar ‘Fikirde Birlik’in yeni sayısını merakla beklemeye başlamıştır.

Kullanılan üslup, analiz ve yorumlardaki derinlik, mesajlarındaki anlaşılırlık, ortaya konan fikirlerde yaratılan güncellik ve süreklilik ‘Fikirde Birlik’deki farkı yansıtabilmiştir. Sonuç olarak ‘Fikirde Birlik’ Kırım konusunda başvurulabilecek bir kaynak, kolayca ulaşılabilecek bir bilgi hazinesi konumuna ulaşma yönünde ciddi adımlar atabilmiştir.

Adından da anlaşılacağı üzere ‘Fikirde Birlik’ fikir bazında bir oluşum olarak ortaya çıkmış, Türk Dünyasının büyük fikir ve aksiyon liderlerinden Kırımlı İsmail Bey Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” şiarındaki, “Fikirde Birlik” bölümünü öncelikle hayata geçirme düşüncesiyle yola çıkmıştır. Tabii bu bölümün “Dilde Birlik” “İşde Birlik” bölümlerine alternatif gibi algılanmaması gerektiğini belirterek ilk sayısında amacını ortaya koymuştur.

Aynı dili kullanarak, ortak bir fikire odaklanmayı ve birlikte hareket etmeyi kendine düstur edinen ve hayatı boyunca bu ilkesine yönelik olarak binlerce oluşuma öncülük eden fikir ve aksiyon adamı İsmail Bey Gaspıralı, üç kelime ile özetleği “Birlik” çağrısını, bir vasiyet olarak da Türk Dünyasına bırakmıştır.

Bu vasiyet ile ‘Fikirde Birlik’ hem dergimizin adı, hem de eylemimizin öncüsü olmuştur. Doğal olarak, ‘Fikirde Birlik’ de bir örgütlenme sonucu doğmuş ya da bir örgütlenmeye vesile olmuştur. Zaten, Gaspıralı’nın da işaret ettiği örgütlenme değil midir?

Bugün Türkiye’de Kırım Tatar örgütlerinin sayısal durumuna bir bakacak olursak; Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve 24 şubesi ile birlikte 40 adet’e yakın dernek, 3 adet de vakıf bulunmaktadır. Türkiye dışında ise Almanya’da 2 adet, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Polonya ve Litvanya’da da birer adet Kırım Tatar Derneği bulunmaktadır.

Vatan Kırım’da ise Kırım Tatar Milletinin iradesi sayılan Kırım Tatar Kurultayının en yüksek icra organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi’nin haricinde faaliyet sürdüren pek çok Kırım Tatar teşkilatı bulunmaktadır.

Teşkilat sayının giderek artmasını müspet bir gelişme saymakla birlikte, teşkilatlar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin istenen seviyede gerçekleşememesi nedeniyle bir takım menfi gelişmeler de ortaya çıkabilmektedir.

Fikir safhasında başlayan ayrılıklar, birbirinden farklı, birbirine yabancı, fazla gücü olmayan, ses getirmeyen, sonuç alamayan irili ufaklı oluşumları artırmakta ve ayrışmaların daha derinleşmesine neden olabilmektedir. Bunun neticesinde de, nihai hedefler ikinci plana itilebilmekte, bazen unutulabilmekte, çoğu zaman kişisel ve kurumsal çatışmalar ön plana çıkabilmektedir.

Bu bağlamda, nihai hedefe yönelik fikir birliği çok büyük önem arz etmektedir. Daha ilk sayısında belirtilen ilkeleri çerçevesinde ‘önemli bir mesafe kat ederek, bir fikir platformu oluşturarak, edindiği birikimini rasyonel bir şekilde değerlendirerek, sadece miktar olarak artmaya değil, kalite olarak genişlemeye verdiği değer ile otuz sayıyı paylaştığımız ‘Fikirde Birlik’in güçlenerek yoluna devam etmesi için ilgi ve desteğinizi beklemeye devam edeceğiz.
Özet: Bu bağlamda, nihai hedefe yönelik fikir birliği çok büyük önem arz etmektedir. Daha ilk sayısında belirtilen ilkeleri çerçevesinde ‘önemli bir mesafe kat ederek, bir fikir platformu oluşturarak, edindiği birikimini rasyonel bir şekilde değerlendirerek, sadece miktar olarak artmaya değil, kalite olarak genişlemeye verdiği değer ile otuz sayıyı paylaştığımız ‘Fikirde Birlik’in güçlenerek yoluna devam etmesi için ilgi ve desteğinizi beklemeye devam edeceğiz.


Konu:
MAKALE


Güncelleme:
10.02.2009 11:23:09


Yazarın diğer yazıları:
Tuncer KALKAY


30. sayıdaki diğer yazılar

50 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa