"Vatan sevgisi imandandır"

Basın Bildirisi:KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ


KTKYD-GENEL MERKEZ

KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

18 Mayıs 1944 Büyük Kırım Sürgünü sonrasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından tarihî vatanları Kırım’a dönmeye başlayan Kırım Tatarları büyük mücadelelerle vatanlarında yeniden kök salmaya başlamışlardır.

Kırım’da daha evvel yaşanan pek çok olayda olduğu gibi bugünlerde Kırım Özerk Cumhuriyeti başkenti Simferopol (Akmescit)’ün Balaklavskaya Sokağı’nda bulunan Yañı Qırım mahallesinde yaşanan olaylar da bugüne kadar çözüme kavuşturulamayan bu meselenin ortaya çıkardığı örneklerden biridir. Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanlık Divanı’nın 26 Ocak 2009 tarihinde yayımlamış olduğu bildiriden anlaşıldığı üzere anılan bölgede kurulu Kırım Tatar evlerinin ve caminin yıkımı için Kırım yerel idarecilerinin gayrihukuki bir karar aldıkları, sorunun barışçıl çözüm imkânı var iken Kırım Özerk Cumhuriyeti idarecileri tarafından çatışmacı bir tutum izlendiği görülmektedir.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları, daha önce de olduğu gibi bugün de Kırım’da yaşayan soydaşlarımıza yönelik tüm olayları hassasiyetle izlemektedir. Bu gibi olayların zaman zaman çatışma ve insanların yaralanması ile neticelenmesi ise endişe ile karşılanmaktadır.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları, Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının toprak, yerleşim, konut ve mülkiyet meselelerinin adilâne ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde çözüme kavuşturacak hukuksal ve kanunî düzenlemelerin bir an evvel yürürlüğe konulmasının Kırım’da barışı ve istikrarı sağlayacağına inanmaktadır. 

Ne var ki, Kırım’da bir süreden beri Kırım Tatarlarının yerleşmiş olduğu arazilere çeşitli baskınlar yapılmakta ve Kırım Tatarlarının evleri, ibadethaneleri yıkılmakta veya yıkılmaya çalışılmaktadır. Kırım Özerk Cumhuriyeti idarecilerinin gayrihukuki uygulamaları neticesinde gerçekleşen bu baskınlarda pek çok soydaşımız yaralanmış, yerleşim yerlerindeki camiler ve evler zarar görmüştür.

Kırım’a yerleşen soydaşlarımızın en temel insan hakları olan toprak, yerleşim ve konut haklarının adilane bir şekilde çözülmemesi nedeniyle yaşanan bu olayların gün geçtikçe vahim boyutlara ulaşmasından ve Kırım’ın bir çatışma ortamına sürüklenmesinden büyük endişe duyulmaktadır.

Karadeniz havzasının jeopolitik açan en önemli coğrafyası olan Kırım Yarımadası’nda yaşayan Kırım Tatarlarına karşı sürdürülen bu ayrımcılık politikaları neticesinde bir çatışma çıkması bölge barışı ve istikrarı için onarılmaz yaralar açacaktır.

Bu itibarla, Kırım Tatarlarına tarihî, insani ve en temel haklarını tesis edici hukuksal ve yasal düzenlemelerin ve tedbirlerin bir az evvel Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti makamlarınca yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Saygı ile arz ederiz.

 

     Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği                                            Genel Merkez Yönetim Kurulu

 
Özet: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi ve Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları, daha önce de olduğu gibi bugün de Kırım’da yaşayan soydaşlarımıza yönelik tüm olayları hassasiyetle izlemektedir. Bu gibi olayların zaman zaman çatışma ve insanların yaralanması ile neticelenmesi ise endişe ile karşılanmaktadır.


Konu:
BİLDİRİ


Güncelleme:
10.02.2009 15:01:00


Yazarın diğer yazıları:
KTKYD-GENEL MERKEZ


30. sayıdaki diğer yazılar

37 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa