"Vatan sevgisi imandandır"

Basın Bildirisi:KIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ


KTMM

 

 

 

Ukrayna'da akredİte olan uluslararasI teşkİlatlarIn ve devletlerİn dİplomatİk mİsyonlarInIn dİkkatİne,

 

Akmescit'te kolluk kuvvetleri yöneticileri, Akmescit askeri garnizon komutanları ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu temsilcilerinin katılımı ile 23 Ocak’ta yapılan kurumlar arası toplantıda Akmescit Balaklavskaya sokağında bulunan Kırım Tatarlarının "Yeni Kırım" semtinin yıkımına yönelik silahlı özel operasyon görüşüldü. Kırım'da endişe verici gergin hava oluştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi’nin 26 Ocak'ta yapılan divan toplantısının ardından verdiği karar üzerine "Kırım Tatarlarının Yeni Kırım semtinin yıkımı amacıyla hazırlanmakta olan özel silahlı operasyon ile ilgili Kırım Tatar Milli Meclisi Divanı bildirisi"ni tarafınıza gönderiyorum.

Saygılarımla,

Ali Hamzin

Kırım Tatar Milli Meclisi

Dış İlişkiler Bölümü Başkanı

 

  

 

 

KIRIM TATAR MİLLÎ MECLİSİ DİVANI

 

Kırım Tatarlarının Yanı Qırım Semtinin Yıkımına Yönelik Hazırlanmakta Olan Silahlı Özel Operasyon İle İlgili

BİLDİRİ

 

23 Ocak 2009 tarihinde Akmescit (Simferopol) kolluk kuvvetleri yöneticileri, Akmescit askeri garnizonu komutanları ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu temsilcilerinin katılımı ile yapılan kurumlar arası toplantıda Akmescit şehri içinde bulunan Balaklavskaya sokağında kurulan Kırım Tatarlarının Yanı Qırım (Yeni Kırım) semtinin yıkımına yönelik silahlı özel operasyon gerçekleştirme kararı alındı.

Bu kararın hukuki gerekçesi, Ukrayna Adalet Bakanı M.V. Onişçuk'un, söz konusu arsanın Akmescit idaresinin kanundışı kararları ile verildiği "OIvi- Krım", "Amid" Ltd. ve "Kırım" Üretim Birliği şirketlerinin şikayeti üzerine alınan mahkeme kararlarının uygulanması için ısrarlı bir şekilde defalarca verdiği talimatlar oldu.

Yapılan kurumlar arası toplantında, yapılacak Özel operasyonun tüm detayları özenle gözden geçirildi, operasyonda yer alacak İçişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sivil Savunma Bakanlığı ve Ukrayna'nın diğer kurumların kadro ve teknik araçların sayısı ve özellikleri belirlendi. Bunun yanı sıra Kırım'a yakın bölgelerde Ukrayna İçişleri Bakanlığı birliklerinin hazır hale getirilmesi ile ilgili talimatlar verildi. Genel yaralanmaları olan insanların yerleştirilmesi için Akmescit hastanelerinde yer ayarlama konusuna özel dikkat ayrıldı.

Toplantıya katılan bazı yetkililerin güç kullanılan operasyonların sonuçlarının Kırım'da sosyal ve siyasi durumu bozacabileceği uyarılarını yaptığını belirtmek lazım.

Bilgi: Yanı Qırım adlı Kırım Tatar semti Mart 2006 'da eskiden ortadan kaldırılmış olan askeri bölüğün idaresinde bulunan ve Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Akmescit şehrine verilmesi planlanan boş topraklar üzerinde kuruldu.

Ancak şehir idaresi, arsanın devir işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden, ailelerini yerleştirmek için arsaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşı Kırım Tatarlarının çok sayıdaki başvurusuna rağmen boşaltılmakta olan alanda bulunan arsayı gizli olarak firmalara dağıtmaya başladı. İdarenin bu hareketi insanların olumsuz tepkisine ve askeri bölüğün boşalttığı 8 (sekiz) ve 45 (kırk beş) hektarlık alanları izinsiz olarak zaptetmelerine yol açtı.

Şu anda 8 hektarlık alanda 80 (seksen) Kırım Tatar ailesi yerleşti. 20 arsada konutlar kuruldu, bunların 9'unda inşaat tamamlanmış olup bu evlerde insanlar yaşamakta. Bunun yanı sıra cami inşaatı tamamlandı ve bu camide Akmescit 'in bu bölgesinde yaşayan Müslümanlar namaz kılmakta ve diğer dini faaliyetleri yapmaktadır.

Kırım Tatar Milli Meclisine sivil halka karşı hazırlanan şiddetin önlenmesine yönelik acil önlemlerin  alınması  ve  Kırım'da  hazırlanmakta  olan  geniş provokasyon  hakkında  Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna Başbakanı, uluslararası kamuoyuna ve basına bilgi verilmesi konusunda Kırım Tatarlarından çok sayıda başvurular gelmekte.

Ortaya çıkan durumda Kırım Tatar Milli Meclis Divanı, Ukrayna kolluk güçlerinin Yanı Qırım semtinde yaşayan insanlara karşı kuvvet kullanmasının çözülmeyen çok sayıdaki soruna bakarak toprak hakkı dahil olmak üzere uzun zamandır haklan ihlal edilen on binlerce Kırım Tatarının ve başka halkların aktif şekilde protesto eylemlerine yol açabileceğini belirtmektedir.

Söz konusu semtte kurulan camiyi göstere göstere yıkımı, Akmescit idaresinin Müslümanlara cami inşaatı için arsa vermeyi küstahça reddederken son iki yılda diğer dinlere ait 4 ibadethaneyi törenle açması ve Ukrayna'nın merkezi idaresinin bu olaylara suskun bir şekilde göz yumması, Müslümanlarda kendi haklarına karşı açık olarak ayrımcılık yapıldığı yargısı oluşmasına yol açar.

Kırım Tatarlarının Yanı Qırım semti konusunda meydana gelen durum çatışmasız çözülebilir. Yanı Qırım semtinin üzerinde kurulduğu 8 hektarlık alanın yanında 37 hektarlık boş toprak var. Bu alan firmaların arsa itirazlarının tatmin edilmesi için yeterli. Bu konunun çözümünde bu yaklaşımı hem Kırım Özerk Cumhuriyeti Verhovna Radası yönetimi hem de Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu göstermektedir.

Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatarlarının Yanı Qırım semti etrafındaki meselenin çatışma çıkmadan çözülmesine yönelik bütün çabalarını sarf ederken sivil halka karşı şiddet uygulanmasının önlenmesini öngören önlemlerin alınması ve ailelerini yerleştirmek için arsaya muhtaç vatandaşlara arsa verilmesi amacıyla Kırım'da toprak ile ilgili durumun görüşülmesi amacıyla kurulan komisyonların faaliyetlerinin acil olarak yenilenmesi talebiyle Ukrayna Merkez Yönetim Organlarına başvurmaktadır.

Bununla birlikte, Kırım Tatar Milli Meclis Divanı, Ukrayna'da akredite olan uluslararası teşkilatların ve devletlerin diplomatik misyonlarına uluslararası teşkilatların ve devletlerin yönetimine Kırım'da hazırlanmakta olan ve tahmin edilmez sonuçlara yol açabilecek geniş çaplı provokasyonlar hakkında bilgi vermeleri konusunda talepte bulunmaktadır.

KIrIm Tatar Mİllİ Meclİs DİvanI

Akmescİt, 26 Ocak 2009
Özet: Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatarlarının Yanı Qırım semti etrafındaki meselenin çatışma çıkmadan çözülmesine yönelik bütün çabalarını sarf ederken sivil halka karşı şiddet uygulanmasının önlenmesini öngören önlemlerin alınması ve ailelerini yerleştirmek için arsaya muhtaç vatandaşlara arsa verilmesi amacıyla Kırım'da toprak ile ilgili durumun görüşülmesi amacıyla kurulan komisyonların faaliyetlerinin acil olarak yenilenmesi talebiyle Ukrayna Merkez Yönetim Organlarına başvurmaktadır.


Konu:
BİLDİRİ


Güncelleme:
10.02.2009 14:53:58


Yazarın diğer yazıları:
KTMM


30. sayıdaki diğer yazılar

34 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa